Skriver om teknik, främst robotik. Följ mig på twitter @teknikpedagog

torsdag 28 oktober 2010

LegoRobotar på fritids
Just nu är det ca 30 barn i åldrarna 6-9 som arbetar med uppfinning, teknisk ritning, legobygge samt programmering. Det skapas massor av inspirerande skapelser som är rena rama innovationer som skulle kunna ha byggts av vuxna. Detta är resultatet av lusten till lärandet samt att eleverna har fått mött robotarna på sin egen personliga kunskapsnivå.

Elverna har pratat om att bygga hoppande och promenerande robotar. De får kolla en del på uppbyggnad samt programmeringen innan de tar sig an den uppgiften, för det är en STOR uppgift. Men om vi hjälps åt kommer vi långt. Bjuder här på en gående Mindstorms:
/Ulrika,
(hundrade inlägget!)

onsdag 27 oktober 2010

Arbetet med att introducera robot Lego i skolan och fritids pågår för fullt. Eleverna fick först möta  "krokodilen" det standardbygge som medföljer i Lego Mindstorms 2.0 versionen. Detta passade dem mycket bra. Dels för att det just den veckan var bokstaven K som lyftes samt för att den är lätt att integrera med. Nu ska jag fortsätta med att låta eleverna bygga upp en modell med två motorer samt en ljussensor och en ultrasensor.  Har insett att detta grundbygge fungerar mycket bra som ingång till programmeringen. Eleverna får efter att ha byggt fundera på vad de vill att den ska göra och sedan får de programmera den till att göra det. Det blir massor av kul.

Handen på bilden är inte aktuell i detta skede utan den brukar jag mer använda som inspiration.
/Ulrika

fredag 22 oktober 2010

Legorobot som bygger Lego

Av 2 400 legobitar kan man bygga ihop en robot som själv bygger Lego.
 Programmeraren Will Gorman har skapat  Maker Lego Bot som bygger legomodeller som skapats i 3D-programmet Mlcad. Filerna från det programmet hämtas av en Java-app till en pc som styr roboten via usb.

Legobitarna som ska användas för bygget är placerade i en matningsenhet som rymmer omkring 175 byggklossar. Därifrån plockar roboten sina bitar och placerar dem i en exakt läge på byggplattan. Den aktuella versionen av roboten kan hantera fem olika slags legobitar och bygga konstruktioner som är upp till 12 enheter höga.

Den som vill bygga sin egen legorobot kan hämta en detaljerad bygginstruktion från Will Gormans webbplats./Ulrika

söndag 17 oktober 2010

5 robotar som vi önskar fanns på rikitgt och fem som vi inte vill ska existera på riktigt

Bjuder på artikel från CNN

Five robots we wish were real ... and five we're glad aren't

By Doug Gross, CNN

STORY HIGHLIGHTS
  • In National Robotics Week, we look at robots we wish were real and those we're glad aren't
  • Real robots are already used on battlefields, in space
  • Our love/hate relationship with robots dates back centuries
  • Robots from "Star Wars," "Battlestar Galactica," "The Jetsons" make our list
(CNN) -- It's National Robotics Week, a time when students, scientists and others in the technology community celebrate the increasingly important role that real-world robots are playing in our lives.
Militaries use robots to attack enemies and destroy land mines. Private companies sell robots that let their users see, hear and talk remotely.

Just this week, NASA and General Motors announced that they'll work together to send a human-like robot to the international space station.

It's advances like those that spark the imagination. That makes us wonder: Could the robots who've entertained us in science fiction one day become a reality?
In most cases, the answer is, "Of course not."

Science likely won't ever give us a booze-swilling, cigar-smoking robot like Bender from "Futurama" or the alternately sexy, cunning and deadly androids of "Blade Runner."
But it's fun to imagine, right?

For centuries -- Leonardo da Vinci's notes show he was working on an automaton in 1495 -- we've had a love/hate relationship with robots.

We're both fascinated with all the good they could do and terrified of what would happen if they got too smart.

So, in the video graphic above, (för att se videon måste du gå till CNNs hemsidan här) we take a look at five science-fiction robots we wish were real and five we're really glad are just make-believe.
Plenty more robots deserved a spot on this list. Let us know in the comments section which of our robot overlords ... er ... friends you would have included.

 /Ulrika

fredag 15 oktober 2010

spännande forskning

Forskargruppen i CAD-teknik vid Örebro universitet vill utveckla ett automatiskt GRE-system för okända föremål. GRE står för Geometric Reverse Engineering och det handlar enkelt uttryckt om att göra en avancerad ritning utifrån en färdig produkt. Praktiskt går arbetet till så att ett föremål placeras på ett vridbord. Från föremålet samlas data in via en laser-scanner monterad på en industrirobot. Resultatet blir ett stort antal mätpunkter, som efter behandling kan förvandlas till en avancerad digital ritning.

Att göra ritningar utifrån föremål har stor praktisk användning i olika industriella processer. Det kan handla om att känna igen olika delar i en konstruktion, att skapa delar som ska passa ihop med andra, att skapa ritningar till gamla föremål som ska nytillverkas och så vidare.

Läs mer på universitetets hemsida

/Ulrika

söndag 10 oktober 2010

teknik tillsammans

Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik
för barn i förskola till skolår 5.Huvudsyftet är att barn skall utveckla
sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan,
samhället och naturen.
Det handlar också om att få möjlighet att arbeta med kreativ problemlösning.

Här hittar du det:
http://www.liu.se/cetis/tekniktillsammans/om_tk_tills/om_tekniktillsammans.shtml

/Ulrika

onsdag 6 oktober 2010

teknik för lärare

Har tackat ja till erbjudandet att arbeta på universitetet. Känner mig just nu mycket inspirerad och skriver på de nya föreläsningarna som ska hållas inom kursen. Sista handen på föreläsningarna läggs då jag vet mer om studenterna så jag kan anpassa och göra innehållet relevant för just deras utbildningsinriktning.

 Bilden föreställer studenter som bygger Lego Mindstorms. Bilden tillhör Örebro Universitet.

söndag 3 oktober 2010

dansande robotar

Är just nu inne på dansande robotar (tack My för inspiration).

Tänk vad roligt det kan var med tre robotar som gör rörelser. Handen vid 1.09 är ett glatt tillskott.


Några av dessa robotar gör verkligen avancerade rörelser. Mycket inspirerande och framför allt kul! Det får mig att vilja bygga en Hexapod. Från 2009 års Hexapod Championship.

/Ulrika