Skriver om teknik, främst robotik. Följ mig på twitter @teknikpedagog

torsdag 31 december 2009

GOTT NYTT ROBOT ÅR!!!!!!!

/Ulrika

tisdag 29 december 2009

Jul

Julen har kommit och gått men lego byggandet fortgår. Jag har byggt både NXT mindstorms och den gamla versionen. NXT bygget blev en gammal klassiker, skorpionen som låter tjoho! varje gång gadden träffar golvet.
Photobucket

Jag hade inte alla de delar som jag önskat men i bästa ingenjöranda fick jag improvisera.

Snart ett nytt år och flera byggen!
/Ulrika

onsdag 16 december 2009

Robotics Invention System 2.0, RCX


Efter att ha lärt mig Lego Mindstorms så kände jag att jag ville lära mig det föregående systemet också. Lånade ett set av NT akademin på Örebro Universitet (tack för det). Jag gillar själva utsssendet på datorn bättre än Mindstorm. Ni kan se hur den ser ut här till vänster. Annars är det mycket som är likt. Programmeringen är mera barnvänlig i det nya systemet med sitt tydliga symbolspråk. Jag kommer under julledigheten att jämföra de två systemen och även lägga ut bilder på byggen samt eventuellt lite programmering för att ge en tydligare bild av fördelar/nackdelar med de olika systemen.

Varför gör jag då det? Jo, för de som inte har råd att köpa en Mindstorms finns det möjlighet att köpa en äldre version till ett billigare pris. Jag tänker även att förskolor och skolor eventuellt har möjlighet att få råd till robotlego om de köper den äldre versionen.

Vi får se vad som händer när byggandet och programmerandet startar.

/Ulrika

måndag 14 december 2009

Ny kursplan för Teknik

Ny kursplan är att vänta inom teknikämnet. Kursplanutkast till ny läroplan för Teknikämnetfinns att läsa och utvärdera hos Skolverket (2009). I det centrala innehållet för årskurserna 1-3 står det att läsa att fokus skall läggas på bland annat konstruktion, funktion och design. Med det menas att eleven skall kunna bygga stabila konstruktioner, kunna hantera verktyg och redskap för konstruktionsarbete samt säkerhetsaspekter. Eleven skall även kunna genomföra enkla elektriska kopplingar. Eleven skall också ha en förståelse för vad Teknik är samt ge exempel på tekniska lösningar som svarar på några av människans primära behov av skydd, mat och värme, beroende på geografiskt läge (Skolverket 2009). En nyhet som föreslås är en skapande del där eleven skall skissa, bygga med lera, Lego eller liknande material. Detta förslag är ännu inte taget men visar ändå på nya strömningar inom teknikämnet.


Den kommande kursplanen verkar ligga närmare verksamma lärare inom det obligatoriska skolväsendets tidigare år än vad den nuvarande gör. Med det menar jag att de element som eventuellt kommer att finnas med i den nya kursplanen exempelvis konstruktion av Lego och skapande. Eventuellt kommer det att medföra att lärarna ser tekniken med nya ögon och förhoppningsvis kan få en relation till ämnet.

En studie som jag nyss genomfört men inte är publicerad än visar på tendenser att lärare verkar de uppleva Teknik som ett ämne fyllt av endast lampor och sladdar. Detta gör att den outbildade läraren (inom teknik) hellre väljer helt att avstå från att undervisa Teknik. Det medför att dennes elever inte uppnår målen för Teknik och i förlängningen medför det att läraren inte uppföljer sitt uppdrag. Den bakomliggande orsaken som genererat denna attityd verkar baserat på lärarnas eget möte med Teknik i skolan. Detta indikerar att egna upplevelser av ett ämne präglar attityden hos den som senare möter ämnet.

Hur ska man komma åt detta?

/Ulrika

söndag 6 december 2009

Förslag till fortbildnings dag i Teknik för lärare

Jag har här skrivit ner ett förslag på hur en fortbildningsdag för "Teknik för Lärare" kan se ut. Fokus ligger på Lego Mindstorms men kan lätt bytas ut till mer allmän teknik. Texten är skriven för lärare i förskolan men idén lika väl fungera för lärare i skolåren.

Tanken är att dela upp lärarna i mindre grupper som får besöka olika stationer, i detta fall 4 stycken. Stationerna har fått olika namn efter vad som ska läras vid just den stationen. Introduktionen är gemensam. Idén är att det ska vara en heldag och ska ses som en introduktionsdag till fortsatt fortbildning samt lärande.

Här är förslaget:

Station nr 1 - Introduktion, Vad ska läras ut?

Dagen är till för att vi ska kunna ge alla barn tillgång till att få utforska teknik på ett okomplicerat och lekfullt sätt. Vi ska under dagen diskutera vad det innebär at kunna teknik, hur vi bör arbeta med det samt didaktiken kring tekniken. Vi ska kunna ge alla barn ett självförtroende till teknik och skapa livslång lust till lärande. Vi ska få ta del av och lära oss Lego Mindstorm plus att vi ska få utforska hushålls apparater och annan hushållsnära teknik. Exempelvis sådant vi har på förskolan. Detta för att vi ska bli trygga i det vi lär ut. Vi vill inte ha en eldsjäl som driver detta utan vi vill ha flera!

Station nr 2 - Varför ska det läras ut?
Denna station handlar mycket om vårt demokrati uppdrag och ger plats för diskussioner om sociologi, genus och robotik samt autonomasystem för yngre barn. Vi arbetar med teknik för att barnen ska kunna bli frigjorda från att bli som man säger teknikslavar utan för att istället bli de som styr och använder sig av teknik. Det Lego Mindstorms system som ni kommer att möta har genom studier, bla mina egna, visat sig vara mycket bra för barn i koncentrationssvårigheter. Systemet är också snabbt och ger direkt en respons på det barnet utför vilket underlättar för de yngre barnen. Det passar lika bra för flickor som pojkar. Vi måste också fråga oss varför vi kvinnliga lärare står åt sidan och låter våra manliga kollegor ta plats när det är något som krånglar med tv-konferensen. Vad säger att mäns teknikkunskap är högre än kvinnors? Det är dags att bryta invanda mönster och låta alla barn ta plats i alla verksamheter.

Station nr 3 - Hur ska det läras ut?
Tanken är att vi kommer arbeta med Lego Mindstorms i olika former. Bland annat kommer ni få träffa Mindstorms ”Hunden” och utforska och skriva egna program åt den. Va! Kanske ni tänker. Det kan inte vi och det kan inte yngre barn men min erfarenhet säger att barnen faktiskt kan programmera och de är snabbare på att lära sig programmera än vad vi vuxna är. Dataprogrammet som barnen använder sig av är mycket pedagogiskt utformat med ett tydligt symbolspråk, vilket ni kommer att upptäcka när ni kommer till station nr 5. Jag vill involvera barnens föräldrar de kan, när det är möjligt, ta med gamla elektronisk utrustning som barnen kan utforska. Först prata om hur barnen tror att, maskinen gör, hur det kommer se ut inuti sedan kommer barnen att få skruva isär det och se hur de ser ut och sedan kan de använda det att göra eget skapande av det. Detta moment kanske kommer att kräva att vi vet ungefär vad det är vi ser men denna kunskap är lättare än vad vi tror att tillskansa sig och vi kommer att gå igenom idag och kontinuerligt. Vi lärare kommer sedan i verksamheten att förhoppningsvis förmedla känslan av att detta är naturligt så att det inte blir ett tillfälle där bara pojkar tar plats. Tidigare erfarenheter har visat att det inte varit så men det hänger mycket på er mina kollegor, vad ni förmedlar och hur vi pratar om teknik. Hur förhåller vi oss till tekniken? Byter vi våra egna sladdar till lampan, byter batterier i leksakerna, snickrar trasiga stolar och lagar förskolans bandspelare. Vi måste bli medvetna om vår egen roll som teknikförebilder.

Station nr 4 - För vem ska det läras ut?
Idag är det vi som ska läras men sen är det barnen. Vi kommer att göra detta med ALLA förskolans barn. Jag vill inte sätta en åldergräns för vem som får vara med och vem som inte får det. Det ska vara en inkluderande verksamhet till för alla barn oavsett ålder, kön eller eventuella behov av stöd. Jag vill i slutändan att alla tekniksaker ska stå tillgängliga så att barnen kan använda sig av materialet när de vill. Det är ett projekt för oss och för våra barn.

Station nummer 5: Bygg er egen NXT Mindstorms och glöm inte att ha ROLIGT!

torsdag 26 november 2009

Lego stop motion


Läste i tidningen Ny teknik idag om en kamera som tagits fram för att underlätta stop motion animationer. Den heter Lego Stop Animation Camera. Extra roligt tycker jag som älskar att titta på animerade Lego byggen på YouTube.Produkt information
- Resolution: 640x480 VGA Video Resolution
- Display: 1.5" rotating color LCD Screen
- Focus: 1x-4x Digital Zoom; close-up focus capability.
- Memory: 64MB Internal Memory; SD Card Slot for Additional 2GB External Memory
- Recording Time: up to 2 minutes on internal memory.
- Audio: Built-in Microphone
- Output: USB, NTSC, PAL
- Power Source: 2 AA batteries (not included)

Teknik julklappar

Julen närmar sig med stormsteg. Varför inte satsa på en extra kreativ jul med ditt barn eller köp till dig själv och öva så att du efter jullovet kan göra det med dina elever.

Scratch är ett enkelt verktyg för att lära sig programmera. Det är utvecklat för barn bl.a av MIT och Nokia. Används mest för att programmera interaktiva spel, animationer och musik.
Kostnad? Gratis! Se Scratch

Sedan är favoriten Lego Mindstorm NXT 2.0 som nu sjunkit i pris så pass att fler har råd att köpa in en. Bygg flera olika robotar, använd det lättanvända program som finns med eller varför inte använda Matlab för er som vill ha mer utmaning. Du kan styra din Mindstorms med din mobiltelefon genom JAVA och blåtand. Möjligheterna tar aldrig slut. Massor av inspiration till byggen och instruktioner finns på internet. NXTprograms är en stor favorit.

Var glad!
/Ulrika

onsdag 25 november 2009

Använda robotar för att motivera eleverna

Har precis läst igenom "Kindergarten Robotics: Using Robotics to Motivate Math, Science, and Engineering Literacy in Elementary School " Önskar att vi hade mer svensk forskning om hur man kan arbeta med robotar (framför allt Lego Mindstorms) i skolan. Jag ser det inte som att jag vill frälsa alla med Mindstorm utan mer att det ska vara ett redskap, ett komplement för de barn som inte har hittat sitt sätt att lära eller som inte stimuleras tillräckligt av de traditionella redskapen i skolan. Jag använder ordet redskap i sitt sociokulturella sammanhang (läs mer av Roger Säljö). Det finns som exemplet ovan visar forskning från andra länder men det som saknas är hur man applicerar det i den svenska förskolan och skolan. Jag kommer längre fram i denna blogg att skriva om mina erfarenheter från undervisning med Lego Mindstorms. Jag kommer även att lägga ut praktiska exempel på byggen samt lektioner som du/ni kan använda er av på er förskola, skola eller varför inte hemma?

Skickar med en länk till sidan med Kindergarten Robotics: Using Robotics to Motivate Math, Science, and Engineering Literacy in Elementary School http://www.ingentaconnect.com/content/intjee/ijee/2006/00000022/00000004/art00005.

Lev gott
/Ulrika

måndag 23 november 2009

Robotar i barnens tjänst

Såg på Discovery Channel ett specialprogram om uppfinningar och robotar. Ett avsnitt där handlade om ett barn som var ett år gammalt och var född med ryggmärgsbråck. Skadan gjorde så att barnet var förlamat från midjan ner. Han hade fått en robotkonstruktion bygg till sig ör att han skulle kunna interagera och leka med sina vänner. Här nedan följer en länkt till en snarlik konstruktion (den andra som jag nämner ovan var snäppet förfinad) men principen är den samma. Sådan robot som ligger till grund för uppfinningen finns även att beskåda på Örebro Universitet.


Robots for disable children

C-uppsats värd att läsa

”Dagen då eleverna dödade läraren” - En teknikdag med programmerbart Lego.
Med genus aspekter, teknik och lite sånt, värt att läsa.


http://hdl.handle.net/2043/3980

Teknik i skolans vardag? Självklart!

Ska man integrera tekniken i andra ämnen eller finns teknik redan tex. i naturvetenskap, samhällskunskap, historia och skapande? En grundläggande skillnad är att naturvetenskapens mål är att förstå världen och teknikens mål är att lösa praktiska problem, menar Gunilla Mattson i Teknikämnet i skolan, IPD-rapport nr 2005:12. Men ska man för den skull skilja ut ämnet teknik från den övriga verksamheten? När jag arbetar skiljer jag inte ut naturvetenskap (som ligger mig varmt om hjärtat) ur barnens dag på förskolan. När vi är ute svarar jag på frågor och utforska naturfenomen tillsammans med barnen. Jag väntar inte med att prata om det hydrologiska systemet till en speciell vecka utan jag lyfter det när det är som mest intressant för barnen. Jag vill att barnens möte med teknik ska fungera på samma lättsamma och okonstlade sätt. Tekniken ska inte vara något ouppnåeligt utan det ska vara elevnära. Om man ser till läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att man bl.a. ska förmedla ett kulturarv. Teknik är en viktig faktor i samhällsutvecklingen och därför ett kulturarv anser jag. Det gäller som lärare att SE att man inkluderar teknik i sin undervisning eller barngrupp. Jag tror att många lärare inte är medvetna om att de sysslar med teknik fast de egentligen gör det. I Lpfö 98 står det att
Förskolan skall sträva efter att varje barn:
-utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och
tekniker,
-utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum

Det är en självklarhet att vi ska ge barnen detta. Det vi behöver är kompetenta lärare som är MEDVETNA och som vågar lära för livet.

tisdag 10 november 2009

Robottekniken och jag

Ja, då är man igång igen. Jag hade förut en annan blogg men de som ägde sidan beslutade sig för att lägga ned den, UTAN att tala om det så allt jag skrivit försvann.

Jag ska här försöka dela med mig av mina erfarenheter av robotteknik arbete i skolan och förskolan. Jag kommer att lägga ut allt från pedagogiska idéer, tankar runt teknikdidaktik samt "teknikpyssel" som kan passa barn, elever och vuxna i alla åldrar.

Måste passa på att varna er, jag är en Lego Mindstorm nörd så det kommer antagligen bli mycket Lego robotar här.

Vi börjar med inspiration
Robot Evolution -